Please enable javascript to get the best experience of this website

Pwy yw Meg?

  • Daw o gefndir cymharol gyfoethog
  • Nid oes ganddi hyder na gallu (efallai) – mae’n tueddu i beidio â hoffi chwaraeon rhyw lawer ac anaml mae hi’n cymryd rhan lawn mewn AG
  • Efallai nad yw’n gwybod am fanteision iechyd chwaraeon
  • Nid yw o reidrwydd yn gymdeithasol iawn – ond mae’n cysylltu ei lefel anweithgarwch â phrinder amser a ffrindiau egnïol

Lawrlwythwch yr adnodd i gyd drwy glicio’r ddolen isod:
Personas eraill

Lewis

Lewis

Bechgyn hŷn sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon tîm cystadleuol

Gweld
Jade

Jade

Merched cymdeithasol, canol ysgol uwchradd – nid ydynt yn mwynhau chwaraeon

Gweld
Jack

Jack

Bechgyn cyfoethog, sy’n dda mewn chwaraeon ac yn mynd drwy gyfnod o newid yn yr ysgol

Gweld