Please enable javascript to get the best experience of this website

Mae Lewis yn tueddu i:

  • Lenwi ei amser hamdden gydag amrywiaeth o weithgareddau, ond gan flaenoriaethu chwaraeon yn bennaf
  • Ddod o grŵp sy’n cynnwys lefelau amddifadedd cymysg
  • Gymryd rhan mewn chwaraeon tîm cystadleuol a mwynhau amrywiaeth o wahanol chwaraeon, yn enwedig y tu allan i’r ysgol

Lawrlwythwch yr adnodd i gyd drwy glicio’r ddolen isod:
Personas eraill

Meg

Meg

Merched hŷn, segur, sy’n dewis treulio eu hamser hamdden adref

Gweld
Jade

Jade

Merched cymdeithasol, canol ysgol uwchradd – nid ydynt yn mwynhau chwaraeon

Gweld
Jack

Jack

Bechgyn cyfoethog, sy’n dda mewn chwaraeon ac yn mynd drwy gyfnod o newid yn yr ysgol

Gweld