Please enable javascript to get the best experience of this website

Jade:

  • Mae hi’n eithaf hyderus, ond nid yw’n debygol o roi blaenoriaeth i chwaraeon – nid yw’n ei fwynhau
  • Daw o gefndir cymharol ddifreintiedig
  • Nid yw’n gwrthwynebu bod yn egnïol, ond nid yw’n debygol o fod yn awyddus iawn i gymryd rhan mewn chwaraeon
  • Gweithgareddau cymdeithasol sy’n dod gyntaf
  • Mae ei rhieni’n llai egnïol na’r cyfartaledd

Lawrlwythwch yr adnodd i gyd drwy glicio’r ddolen isod:
Personas eraill

Meg

Meg

Merched hŷn, segur, sy’n dewis treulio eu hamser hamdden adref

Gweld
Lewis

Lewis

Bechgyn hŷn sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon tîm cystadleuol

Gweld
Jack

Jack

Bechgyn cyfoethog, sy’n dda mewn chwaraeon ac yn mynd drwy gyfnod o newid yn yr ysgol

Gweld