Please enable javascript to get the best experience of this website

Pwy yw Jack?

  • Mae ganddo lawer o hyder a gallu
  • Ef sydd fwyaf tebygol o fwynhau AG a chwaraeon ym mhob sefyllfa
  • Mae’n awyddus i wella a lleisio barn
  • Er ei fod yn defnyddio ei amser hamdden i wneud amrywiaeth o weithgareddau, chwaraeon sy’n mynd â’r rhan fwyaf o’i amser

Lawrlwythwch yr adnodd i gyd drwy glicio’r ddolen isod:
Personas eraill

Meg

Meg

Merched hŷn, segur, sy’n dewis treulio eu hamser hamdden adref

Gweld
Lewis

Lewis

Bechgyn hŷn sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon tîm cystadleuol

Gweld
Jade

Jade

Merched cymdeithasol, canol ysgol uwchradd – nid ydynt yn mwynhau chwaraeon

Gweld