Please enable javascript to get the best experience of this website

Mae Harry ac Amelia:

  • Yn fwy tebygol na’r cyfartaledd i fod â rhieni egnïol
  • Wedi cymryd rhan mewn chwaraeon ffurfiol yn ifanc ac yn dod yn ymwybodol o’i fanteision o ran iechyd
  • Nid ydynt o reidrwydd yn alluog iawn, ond maent yn meddu ar yr hyder i roi cynnig ar wahanol fathau o chwaraeon ac yn awyddus i wella
  • Yn fodlon cymryd rhan mewn cymysgedd o weithgareddau ffurfiol ac anffurfiol

Lawrlwythwch yr adnodd i gyd drwy glicio’r ddolen isod:
Personas eraill

Meg

Meg

Merched hŷn, segur, sy’n dewis treulio eu hamser hamdden adref

Gweld
Lewis

Lewis

Bechgyn hŷn sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon tîm cystadleuol

Gweld
Jade

Jade

Merched cymdeithasol, canol ysgol uwchradd – nid ydynt yn mwynhau chwaraeon

Gweld