Please enable javascript to get the best experience of this website

Pwy yw Hannah a Sam?

  • Nid yw eu lefelau gweithgarwch yn isel ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn ddigon hyderus i gymryd rhan mewn chwaraeon newydd
  • Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn mwynhau chwaraeon cymunedol, ond yn rhoi blaenoriaeth i waith a gwaith ysgol, gan neilltuo llai a llai o amser i chwaraeon
  • Maent o gefndiroedd mwy cyfoethog ac yn fwy tebygol o fod â rhieni egnïol
  • Maent yn cymryd rhan ac yn mwynhau amrywiaeth o chwaraeon

Lawrlwythwch yr adnodd i gyd drwy glicio’r ddolen isod:
Personas eraill

Meg

Meg

Merched hŷn, segur, sy’n dewis treulio eu hamser hamdden adref

Gweld
Lewis

Lewis

Bechgyn hŷn sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon tîm cystadleuol

Gweld
Jade

Jade

Merched cymdeithasol, canol ysgol uwchradd – nid ydynt yn mwynhau chwaraeon

Gweld