Please enable javascript to get the best experience of this website

Mae Ellie:

Yn debygol o fod â ffrindiau a theulu egnïol, a bydd yn mwynhau chwaraeon ei hun

Yn annhebygol o fod yn ddihyder ac efallai ei bod yn cymryd rhan mewn chwaraeon cystadleuol, drwy gymysgedd o weithgareddau fwy na thebyg

Yn cael trafferth gyda chostau weithiau

Yn credu bod pethau eraill yn bwysicach, gan gynnwys gwaith ysgol

Lawrlwythwch yr adnodd i gyd drwy glicio’r ddolen isod:
Personas eraill

Meg

Meg

Merched hŷn, segur, sy’n dewis treulio eu hamser hamdden adref

Gweld
Lewis

Lewis

Bechgyn hŷn sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon tîm cystadleuol

Gweld
Jade

Jade

Merched cymdeithasol, canol ysgol uwchradd – nid ydynt yn mwynhau chwaraeon

Gweld