Please enable javascript to get the best experience of this website

Sut fachgen yw Dan?

  • Gallu canolig i isel, yn ddihyder ar brydiau – ymysg y grŵp mwyaf tebygol o fod heb unrhyw hyder i roi cynnig ar chwaraeon newydd
  • Lefelau gweithgarwch isel – yr un fath â’i rieni a’i ffrindiau
  • Pan mae’n cymryd rhan mewn chwaraeon, maent yn tueddu i fod yn chwaraeon tîm traddodiadol – ond efallai nad yw’r chwaraeon hyn yn addas ar ei gyfer
  • Y grŵp mwyaf tebygol i beidio â hoffi AG

Lawrlwythwch yr adnodd i gyd drwy glicio’r ddolen isod:
Personas eraill

Meg

Meg

Merched hŷn, segur, sy’n dewis treulio eu hamser hamdden adref

Gweld
Lewis

Lewis

Bechgyn hŷn sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon tîm cystadleuol

Gweld
Jade

Jade

Merched cymdeithasol, canol ysgol uwchradd – nid ydynt yn mwynhau chwaraeon

Gweld