Please enable javascript to get the best experience of this website

Cerys ac Oliver:

  • Nid ydynt yn segur (lefelau egnïol canolig) ond yn rhoi blaenoriaeth i weithgareddau eraill dros chwaraeon
  • Gallu canolig, ond nid ydynt yn mwynhau AG a chwaraeon yr ysgol gymaint â’u cyfoedion
  • Cymharol gyfoethog
  • Maent yn tueddu i gydbwyso ystod o weithgareddau eraill – gan gynnwys gwaith ysgol, ochr yn ochr â chwaraeon a’r celfyddydau
  • Maent yn tueddu i gymryd rhan mewn pethau maen nhw’n well am eu gwneud

Lawrlwythwch yr adnodd i gyd drwy glicio’r ddolen isod:
Personas eraill

Meg

Meg

Merched hŷn, segur, sy’n dewis treulio eu hamser hamdden adref

Gweld
Lewis

Lewis

Bechgyn hŷn sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon tîm cystadleuol

Gweld
Jade

Jade

Merched cymdeithasol, canol ysgol uwchradd – nid ydynt yn mwynhau chwaraeon

Gweld