Please enable javascript to get the best experience of this website

Mae Aimee a Malik:

  • Yn llai tebygol o fwynhau chwaraeon a bod yn hyderus i gymryd rhan
  • Yn gyffredinol is o ran gallu na’u cyfoedion, ac yn llai tebygol o gael rhieni egnïol
  • Weithiau efallai eu bod yn rhoi blaenoriaeth i chwaraeon, ond nid yw’r rhan fwyaf ohonynt yn defnyddio eu hamser hamdden fel hyn
  • Y grŵp mwyaf tebygol i gynnwys pobl Asiadd / Asiaidd Brydeinig

Lawrlwythwch yr adnodd i gyd drwy glicio’r ddolen isod:
Personas eraill

Meg

Meg

Merched hŷn, segur, sy’n dewis treulio eu hamser hamdden adref

Gweld
Lewis

Lewis

Bechgyn hŷn sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon tîm cystadleuol

Gweld
Jade

Jade

Merched cymdeithasol, canol ysgol uwchradd – nid ydynt yn mwynhau chwaraeon

Gweld