Loading Page

Please enable javascript to get the best experience of this website

Chwaraeon Cymunedol - Ein Siwrnai Uchelgeisiol

Mae ein gweledigaeth yn feiddgar.

Rydyn ni eisiau i bob plentyn yng Nghymru fod wedi gwirioni ar chwaraeon

 

Erbyn 2026, ein targed yw ...

1. Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

2. Targedu'r bwlch cyfranogiad oddi mewn i gydraddoldeb yn gadarnhaol

3. Darparu llwybr chwaraeon i fod yn genedl o bencampwyr