Please enable javascript to get the best experience of this website

CIPOLWG AR LWYDDIANT

Cyfle i gael eich ysbrydoli gan rywfaint o'r gwaith ardderchog sy'n cael ei wneud ar hyd a lled Cymru i gael pobl i wirioni ar chwaraeon a chau'r bwlch anghydraddoldeb. Drwy gydweithio a meddwl y tu allan i'r bocs, bydd posib targedu a denu grwpiau newydd o gyfranogwyr.

SEGMENTU POBL IFANC

Mae Segmentu Pobl Ifanc yn adnodd sy'n rhoi gwybodaeth well er mwyn deall pobl ifanc yng Nghymru a ble maent wedi'u lleoli. Gyda'r wybodaeth fanwl yma, gall y rhai sy'n gweithio ar gynllunio a darparu chwaraeon cymunedol ddyfeisio strategaethau mwy effeithiol er mwyn cynnal cyfranogiad a denu cyfranogwyr newydd.